Amanda Lind
070-226 10 71
amanda.lind@abjornsson.com

Studerar just nu sista terminen på juristprogrammet på Uppsala universitet. Har sedan tidigare även en fil. kand. i Psykologi från Karlstad universitet.