Linda Murén
08-551 125 93
linda.muren@abjornsson.com

Advokatsekreterare Linda Murén ser till att allt på kontoret fungerar.

Linda Murén

Advokatsekreterare