Linda Murén
08-551 125 93
linda.muren@abjornsson.com

Linda har arbetat som advokatassistent hos Rolf sedan 2015, hon ansvarar för advokatbyråns kontor samt den dagliga administrationen.

Linda har tidigare arbetat på advokatfirman Nordia 2006 – 2015 där hon först arbetade som receptionsansvarig och sedan som konkurshandläggare/assistent.

Linda Murén

Advokatassistent