Linn Murén
linn.muren@abjornsson.com

Linn arbetar som advokatassistent på byrån. Hennes främsta arbetsuppgift är att bistå juristerna med diverse uppgifter där hon även ansvarar för att sköta och uppdatera advokatbyråns hemsida.

Linn har arbetat hos Advokat Rolf Åbjörnsson AB sedan sommaren 2017 och har därefter arbetat tre dagar i veckan på kontoret, onsdag – fredag.

Linn Murén

Advokatassistent