Liselott Martynenko Agerlid
070-742 44 69
liselott.agerlid@abjornsson.com

Med en jur kand från Stockholms Universitet och en masterexamen i EU-rätt från ett franskt universitet byggde Liselott Martynenko Agerlid en solid akademisk grund för sin internationella karriär. Hennes mångåriga tjänstgöring för EU-institutioner, svenska UD och FN utgör en tung erfarenhetsbas när hon nu är baserad som juridisk rådgivare i Stockholm.

Jur.kand. Liselott Martynenko Agerlid arbetar inom såväl allmän affärsjuridik som ekonomisk familjerätt, tvistlösning och life science.

Liselott Martynenko Agerlid

Jur.kand. (LL.M.)