Vi är mycket glada att från och med i maj 2018 kunna välkomna Liselott Martynenko Agerlid som ett värdefullt tillskott hos Advokat Rolf Åbjörnsson AB. Liselott är en erfaren jurist med familjerätt och relaterade ekonomiska frågor som specialområde. Hon har stor erfarenhet inom främst ekonomisk familjerätt, såsom bouppteckning, boutredning, arvskifte, testamente, äktenskapsförord, samboavtal, bodelning samt internationella förvecklingar. Mycket välkommen att kontakta Liselott för alla dessa ämnesomrården.