Rolf Åbjörnsson

Senior Advokat

Rolf Åbjörnsson
08-551 125 91
073-025 11 11
rolf@abjornsson.com

Advokat Rolf Åbjörnsson driver egen verksamhet, med huvudsaklig inriktning på senior konsultverksamhet inom insolvensrätten.

Andra områden Åbjörnsson specialiserar sig på är juridisk rådgivning avseende företagsrekonstruktion, likvidation, ekonomisk familjerätt samt ekonomisk/teknisk fastighetsrätt (vindkraft, övriga intrång i den privata äganderätten t.ex. järnväg, strandskydd, skog mm). 

Advokat Rolf Åbjörnsson har en mycket gedigen och lång meritlista.
Välkommen att ladda ned CV genom att klicka här.

Som ledande insolvensadvokat är Rolf Åbjörnsson ett välkänt namn i näringsliv, media och politik. Han har också bland annat erfarenheter av över tusen brottmål, och två mandatperioder i riksdagen för (kd).

Rolf Åbjörnsson har haft ledande roller vid hanteringen av flera av svenskt näringslivs mest kända konkurser och legala processer.