Samarbeten

Advokat Rolf Åbjörnsson AB samarbetar med många olika aktörer. Se nedan:


DER Juridik

Affärsjuridisk byrå med kompetens inom ett flertal andra områden som fastighet och entreprenad, tvistlösning, internationell rätt och skiljeförfarande. 


Tarnowia AB (förlagsverksamhet)

Har gett ut Kristdemokratin i Europa (författare: Lennart Sacrédeus, Ingvar Svensson) och Samlingsvolym med inslag av insolvensrättsliga betraktelser av Rolf Åbjörnsson. Böckerna kan beställas genom Linn; linn.muren@abjornsson.com.


Leif ÅbjörnssonÅbjörnsson Grafisk Design


Erik SelanderDLA Piper


Advokat Hans Strandberg på Nordia


Advokat Daniel WenneFlood Herslow Holme


REKON

Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige är en ideell förening. Den bildades 1986 och samlar konkursförvaltare och rekonstruktörer över hela landet. Rekon har som ändamål bl.a. att verka för att god sed för förvaltare och rekonstruktörer upprätthålls, att lagstiftningen inom obeståndsrätten är ändamålsenlig och att tillämpningen av obeståndsrätten är enhetlig över riket. Vidare är Rekon remissorgan i förvaltningsfrågor och rättsfrågor inom obeståndsrätten samt erbjuder föreningen medlemmarna utbildning inom obeståndsrätten. 

Alla Rekons medlemmar är advokater, d.v.s. de är även medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Detta innebär bl.a. att Rekons medlemmar omfattas av Advokatsamfundets regler om god advokatsed samt av Advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring.


Centrum för Näringslivshistoria

FÖRLAGET NÄRINGSLIVSHISTORIA ger ut böcker och tidningar som berättar företagens och näringslivets historia. Deras projekt utgår från det rika källmaterial som finns i företagsarkiven hos Centrum för Näringslivshistoria, förlagets ägare. 

Centrum för Näringslivshistoria är ett av världens ledande näringslivsarkiv och har sedan decennier initierat och producerat böcker, ofta i samarbete med andra förlag, utifrån det källmaterial och historia som de tar hand om. Sedan 2016 ger de ut böckerna på det egna Förlaget Näringslivshistoria. Förlaget ger även ut det populärhistoriska magasinet Företagshistoria och historiesajten bizstories.se. Förlagschef är Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria. Rolf Åbjörnsson är hedersordförande i föreningens styrelse.