Samarbeten

Advokat Rolf Åbjörnsson AB samarbetar med många olika aktörer. Se nedan:


Professor Marie Karlsson-TuulaKarlstad universitet

Ansvarig utgivare för Insolvensrättslig Tidskrift, styrelse- samt redaktionsledamot. Juris doktor, professor i civilrätt vid Karlstads universitet. Gästprofessor vid Örebro universitet. Forskare inom bl.a. Insolvensrätt, central förmögenhetsrätt samt i ekonomisk brottslighet. Författare till ett flertal verk och artiklar på områdena. Initiativtagare till inrättande av Akademin för Insolvensrätt vid Karlstads universitet samt för bildandet av Insolvensrättslig Tidskrift, InraTi. Karlsson-Tuula ansvarar för flera högre kurser i juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Arbetar som adjungerad ledamot i Hovrätten för Västra Sverige. Har även arbetat som polischef under flera år samt varit extra åklagare. Innehar flera expert- och styrelseuppdrag och skriver fortlöpande rättsutlåtande såväl i civil- som straffrätt. Sedan februari månad 2017 ingår Marie i Vetenskapsrådets beredningsgrupp HS-D: Rättsvetenskap, kriminologi, filosofi, etik.


Professor Annina H Persson Örebro universitet

Ledamot redaktionsråd, Styrelseledamot. Jur.dr. och professor i rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt vid Örebro universitet. Tidigare Marie Curie Fellow vid universitetet i Bremen, Tyskland och gästprofessor vid Centrum för Bank och Finans, KTH, Stockholm. Forskar inom den centrala förmögenhetsrätten med särskild inriktning på krediträtt, sakrätt och insolvensrätt. H.Persson är dessutom författare till ett flertal vetenskapliga verk inom området.


RekonstruktionsGruppen AB

Rekonstruktionsgruppen hjälper företag med tillfälliga ekonomiska problem att genomgå en företagsrekonstruktion. 


DER Juridik

Affärsjuridisk byrå med kompetens inom ett flertal andra områden som fastighet och entreprenad, tvistlösning, internationell rätt och skiljeförfarande. 


InraTi

Rolf är redaktör för Insolvensrättslig Tidskrift som ger ut fyra nummer per år. Önskar Du prenumerera på Insolvensrättslig Tidskrift klicka här för mer information. I tidskriften kan Du även läsa artiklar som Åbjörnsson skrivit i de olika numren.


Tarnowia AB (förlagsverksamhet)

Har gett ut Kristdemokratin i Europa (författare: Lennart Sacrédeus, Ingvar Svensson) och Samlingsvolym med inslag av insolvensrättsliga betraktelser av Rolf Åbjörnsson. Böckerna kan beställas genom Linn; linn.muren@abjornsson.com.


Leif ÅbjörnssonÅbjörnsson Grafisk Design


Erik SelanderDLA Piper


Advokat Hans Strandberg på Nordia


Advokat Daniel WenneFlood Herslow Holme


REKON

Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige är en ideell förening. Den bildades 1986 och samlar konkursförvaltare och rekonstruktörer över hela landet. Rekon har som ändamål bl.a. att verka för att god sed för förvaltare och rekonstruktörer upprätthålls, att lagstiftningen inom obeståndsrätten är ändamålsenlig och att tillämpningen av obeståndsrätten är enhetlig över riket. Vidare är Rekon remissorgan i förvaltningsfrågor och rättsfrågor inom obeståndsrätten samt erbjuder föreningen medlemmarna utbildning inom obeståndsrätten. 

Alla Rekons medlemmar är advokater, d.v.s. de är även medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Detta innebär bl.a. att Rekons medlemmar omfattas av Advokatsamfundets regler om god advokatsed samt av Advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring.


180 grader

Hjälper företag i en ekonomisk svacka att komma på fötterna igen. De hjälper företag att rekonstruera sina företag och vända obestånd till lönsamhet igen.


Centrum för Näringslivshistoria

FÖRLAGET NÄRINGSLIVSHISTORIA ger ut böcker och tidningar som berättar företagens och näringslivets historia. Deras projekt utgår från det rika källmaterial som finns i företagsarkiven hos Centrum för Näringslivshistoria, förlagets ägare. 

Centrum för Näringslivshistoria är ett av världens ledande näringslivsarkiv och har sedan decennier initierat och producerat böcker, ofta i samarbete med andra förlag, utifrån det källmaterial och historia som de tar hand om. Sedan 2016 ger de ut böckerna på det egna Förlaget Näringslivshistoria. Förlaget ger även ut det populärhistoriska magasinet Företagshistoria och historiesajten bizstories.se. Förlagschef är Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria. Rolf Åbjörnsson är hedersordförande i föreningens styrelse.