Verksamhetsområden

Hos Åbjörnsson Advokatbyrå AB kan Du få hjälp i ärenden som rör bland annat insolvensrätt, ekonomisk familjerätt, tvistlösning och allmän bolagsrätt. Vi tar oss även an uppdrag angående ekonomisk/teknisk fastighetsrätt, såsom vindkraft och övriga intrång i den privata äganderätten (t.ex. järnväg, strandskydd). Advokatbyrån specialiserar sig också på rådgivning/coachning av företag som riskerar insolvens liksom på företagsrekonstruktioner och likvidationer.

Åbjörnsson Advokatbyrå kännetecknas av förmågan att kombinera ett modernt förhållningssätt med traditionell pålitlighet och professionalism.

Vår byrå har ett brett kontaktnät och har byggt upp gott samarbete med relevanta nyckelaktörer för att kunna erbjuda Dig en heltäckande service.

Kontakta oss gärna med Dina frågor och funderingar, så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa Dig!