Inför moratorium för konkurser nu

För att undvika ett stort antal konkurser föreslås att riksdagen aktiverar 1940 års lag om moratorium. Detta innebär att alla betalningar skjuts upp till förslagsvis 1 september 2020 med påföljd att gäldenären inte kan försättas i konkurs på grund av bristande betalning. Hela det ekonomiska systemet får en andhämtningspaus då vi alla vet att coronapandemin kommer att blåsa förbi. Åtgärden innebär en generell effekt som inträder omedelbart. Tidsfaktorn är helt avgörande för de mindre och medelstora företagen. Klicka nedan för…

0
Read More

Liselott Agerlid ny resurs hos oss!

Vi är mycket glada att från och med i maj 2018 kunna välkomna Liselott Martynenko Agerlid som ett värdefullt tillskott hos Advokat Rolf Åbjörnsson AB. Liselott är en erfaren jurist med familjerätt och relaterade ekonomiska frågor som specialområde. Hon har stor erfarenhet inom främst ekonomisk familjerätt, såsom bouppteckning, boutredning, arvskifte, testamente, äktenskapsförord, samboavtal, bodelning samt internationella förvecklingar. Mycket välkommen att kontakta Liselott för alla dessa ämnesomrården.

0
Read More